Welkom op de internetsite van de Steenuilenwerkgroep Noord-Holland

Wat is de Steenuilenwerkgroep Noord-Holland?

uilskuikensbewerkt

foto: H. Baars

In navolging van de landelijke organisatie STONE (Steenuilen Overleg Nederland), is in maart 1999 de Steenuilenwerkgroep Noord-Holland opgericht. De Steenuilenwerkgroep is een vrijwilligersgroep die wordt ondersteund door Landschap Noord-Holland. Doel is de achteruitgang van het aantal Steenuilen te stoppen. Toename van de populatie staat daarna voorop. De Kerkuil was enige tijd geleden eenzelfde lot beschoren als de Steenuil maar sinds de oprichting van de Kerkuilenwerkgroep, en vooral door de inzet van vrijwilligers, zit de Kerkuil weer in de lift.

Werkzaamheden van de werkgroep

  • lnventarisatie: vaststellen van het aantal broedparen en aantal jongen die zij grootbrengen en inventariseren in welke leefgebieden de Steenuil nog voorkomt.
  • Bescherming: veiligstellen en verzorgen van bestaande broedplaatsen en het scheppen van nieuwe, natuurlijke broedgelegenheden.
  • Verschaffen van "alternatieve" woonruimte: het maken en plaatsen van nestkasten in een geschikte omgeving.
  • Samenwerking versterken: om de Steenuil te helpen wordt, waar mogelijk, intensief samengewerkt met plaatselijke en landelijke verenigingen en (overheids)-instellingen die actief zijn op het gebied van natuur- en milieubescherming.
  • Voorlichting en educatie: verzorgen van publicaties in de media over activiteiten van de werkgroep en het geven van lezingen en presentaties door leden van de werkgroep. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Weblog