De provincie Noord-Holland is onderverdeeld in regio's 
waarin leden van de werkgroep actief zijn. Hieronder
worden de regio's en de coördinatoren vermeld.
 
De contacten met de coördinatoren verlopen vooralsnog
eerst centraal via het SECRETARIAAT.

Contact via contactformulier.

 

regiokaart2015

1. Luc Smit.
2-3. Nico Godfriedt, Ad Roobeek, Douwe Greydanus en Jopie Koeleman.
4. Gerrit Groot.
5. Nico Schouten.
6a. Ron Gans
6b. Ron Gans
6c. Ron Gans
7. Ron Gans.
8. Piet Zomerdijk
9. Frank van de Weijer, Harry de Rooij en Pascal Gijsen.
10a. Tom Jorna.
10b. Gerrit Groot.
11. Mark Kuiper.
12. Henk Post
13. Ruud Leblanc en Wim v/d Geer.
14. Henk de Haan en Theun Weidema.
15. Nico Godfriedt, Douwe Greydanus en Jopie Koeleman.
16. Henk de Haan en Theun Weidema.
17. Cathy Wiersema en Petra Velthuis
18. Vacant.
19. Ellen de Bruin en Ricardo van Dijk.
20. Jan van der Star.
De Ronde Venen: Gerhard Coster.

Redactie Website: Frank van de Weijer en Jopie Koeleman.

Donaties


Penningmeester:
Dhr. L.Smit
Rekeningnr.: NL 64 INGB 0008 2671 48
onder vermelding van: Steenuilenwerkgroep Noord-Holland