De provincie Noord-Holland is onderverdeeld in regio's 
waarin leden van de werkgroep actief zijn. Hieronder
worden de regio's en de coördinatoren vermeld.
 
De contacten met de coördinatoren verlopen vooralsnog
eerst centaal via het SECRETARIAAT.

Contact via contactformulier.

 

regiokaart2015

1. Luc Smit.
2-3. Nico Godfriedt, Ad Roobeek, Douwe Greydanus en Jopie Koeleman.
4. Gerrit Groot.
5. Nico Schouten.
6a. Ron Gans
6b. Ron Gans
6c. Ron Gans
7. Ron Gans.
8. Henk Eenhoorn
9. Frank van de Weijer, Harry de Rooij en Pascal Gijsen.
10a. Tom Jorna.
10b. Gerrit Groot.
11. Mark Kuiper.
12. Henk Post.
13. Ruud Leblanc en Wim v/d Geer.
14. Henk de Haan en Theun Wiedema.
15. Nico Godfriedt, Douwe Greydanus en Jopie Koeleman.
16. Henk de Haan en Theun Wiedema.
17. Vacant.
18. Vacant.
19. Ellen de Bruin en Ricardo van Dijk.
20. Jan van der Star.
De Ronde Venen: Bert Fakkeldij en Gerard Coster.

Redactie Website: F. van de Weijer en Jopie Koeleman.

Donaties


Penningmeester:
Dhr. L.Smit
Rekeningnr.: NL 64 INGB 0008 2671 48
onder vermelding van: Steenuilenwerkgroep Noord-Holland