Privacyverklaring

De Steenuilenwerkgroep Noord-Holland (SUNH) zet zich in voor het beschermen van de Steenuil en zijn leefomgeving in Noord-Holland. Als u de werkgroep helpt of gebruikmaakt van de informatie die de werkgroep biedt of van andere diensten, verwerken wij mogelijk gegevens over u. De SUNH vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden, donateurs, leveranciers en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De SUNH houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zijn de contactpersonen van elke regio of de bestuursleden. We hanteren de normen van Autoriteit Persoonsgegevens volgens de laatste norm van 25 mei 2018. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Via de hyperlink “Privacyverklaring” onderaan de websites van de SUNH, kunt u de laatste versie altijd inzien. U kunt het privacy statement printen en/of opslaan.

Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten wij de manieren toe, waarop wij persoonsgegevens verkrijgen, welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

De SUNH biedt de website aan “steenuilnoordholland.nl”. Via de contactknop kunt u een berichtje sturen naar ons contactpersoon. Deze zal daarna contact met u opnemen. Op de website zal geen e-mailadres zichtbaar zijn.

Persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) zullen door leden aan u gevraagd worden voor verder contact, wanneer er een kast of steenuil aanwezig is op het erf. De leden/contactpersonen zullen deze persoonsgegevens opslaan op de eigen computer middels een beveiligde pagina voorzien van een wachtwoord.

Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt, niet op de website geplaatst of op andere manier gedeeld. Wel kan het voorkomen dat u bericht wordt over bepaalde acties, lezingen of andere bijeenkomsten. Wilt u dit niet, kunt u zich afmelden voor verder communicatie van deze aard.

Wanneer het nodig is om gegevens te gebruiken voor belangrijke doeleinden, zal vooraf een toestemming (mondeling of schriftelijk) gevraagd worden.

De SUNH maakt op dit moment geen gebruik van mailing. Mocht het voor de toekomst interessant zijn, zal uw e-mailadres in de BCC; geplaatst worden, zodat uw e-mailadress voor niemand zichtbaar is. Vooraf zal eerst uw toestemming gevraagd worden of een mailing op prijs word gesteld.

Foto’s die geplaatst worden op de website vallen niet onder de AVG. Wel zal vooraf toestemming worden gevraagd om deze te plaatsen. De fotograaf zal vermeld worden, indien deze daar toestemming voor geeft. Wilt men na plaatsing, toch afzien van publicatie, neem dan contact op met SUNH via het contactformulier.

Op de website bieden wij de mogelijkheid aan om via een link naar een andere werkgroep te gaan. Wij ontvangen daarbij geen persoonlijke gegevens van u. De SUNH is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd. Mocht er toch een data lek ontstaan, zullen wij middels een vragenlijst de check doen om dit in de toekomst te voorkomen. Bij een ernstige fout, zullen wij zelf contact leggen met de AP.

Cookies

De SUNH maakt voor haar website beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht. Dit betreffen cookies voor de melding dat er cookies worden gebruikt, cookies voor de gebruikte bezoekersteller van Statcounter en voor de beveiliging van het contactformulier op de contactpagina van reCaptcha. Deze cookies dienen slechts voor de functionaliteit van de website. Bezoekers van de website kunnen indien gewenst de instellingen van hun internetbrowser voor cookies hierop aanpassen.

Doneren

Als u geld of goederen doneert aan de SUNH, zullen wij persoonsgegevens zoals contactgegevens en betaalgegevens registreren. Ook kan een logo van uw bedrijf geplaatst worden.

Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren, niet om u te informeren over nieuws. Tenzij u daar prijs op stelt.

Vrijwilliger worden

U kunt de SUNH op verschillende manieren als vrijwilliger helpen. Van vrijwilligers registeren wij contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de activiteit waarvoor u zich als vrijwilliger aanmeldt, zullen wij aanvullende gegevens registeren als dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit.

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt ter uitvoering van de activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld en om u te informeren over nieuws, ontwikkelingen en acties van de SUNH.

 

Concept Privacy Statement Steenuilenwerkgroep Noord-Holland 25 mei 2018

 

 

Steenuil 5 240px.Transparant


 Logo: Bas de Jong

 

Gerelateerde pagina's

De provincie Noord-Holland is onderverdeeld in regio's waarin leden van de werkgroep actief zijn. Hi...

 


Sponsors: