Waarneming melden

Waarnemingen sturen

Het is belangrijk ook informatie over aanwezigheid van Steenuilen in de provincie Noord-Holland te krijgen uit andere bronnen dan alleen uit inventarisatie. Met name in die gebieden met een lage dichtheid aan paartjes, is ook de roepactiviteit laag. Het inventariseren wordt daardoor zeer bemoeilijkt. Informatie van o.a. omwonenden is daarom erg belangrijk. Daarom verzoeken wij u om uw waarnemingen van Steenuilen altijd aan ons door te geven.

Voor een goed afgestemde bescherming van Steenuilen is het een vereiste om goed te weten waar ze in een gebied aanwezig zijn. Aan de hand daarvan kunnen gericht nestkasten worden geplaatst op geschikte lokaties. Zo kan met een nestkast de kwaliteit van een bestaand territorium worden vergroot. Bij het eventueel vervallen van een bestaande nestholte wordt een alternatief geboden. Ook kan gericht voorlichting worden gegeven.

Voor dit doel wordt een database opgezet met alle bekende vindplaatsen van Steenuilen. Gegevens zijn zeer welkom!

Geringde Steenuil melden.

Vondsten van geringde Steenuilen kunnen worden doorgegeven aan het Vogeltrekstation in Wageningen. Daarvoor kan de ring worden opgestuurd of de ringvondst kan online worden doorgegeven via het invoerprogramma Griel.

pnlogo


Sponsors: